dissabte

El paradís (perdut?)


De tots els arbres del jardí, en pots menjar, però de l'arbre del coneixement del bé i del mal, no en mengessis pas, perquè si un dia en menges, estigues segur que moriràs. (Gen, 2:16-17)
Eren pomes en un gargoler*?
Eren cireres en una vidauba**?

Notes dels autors:
*gargoler: com es diu el boix grèvol a Conesa
**vidauba: com es diu la vidalba a Conesa
Per què els diccionaris sols accepten les paraules barcelonines i gironines?